Pierwszy Milanowski Festiwal Teatralny
21.04.2018
Zapraszamy na Pierwszy Milanowski Festiwal Teatralny, który odbędzie się w dniach 21 -22 kwietnia 2018 roku.
Ma on formę przeglądu, któremu towarzyszyć będą warsztaty dla dzieci i nauczycieli, spektakle, akcje okołoteatralne i pogawędki integracyjne.
Pomysłodawcą festiwalu są uczniowie milanowskiego Liceum przy ul. Piasta 14 pod przewodnictwem Wiktorii Szcześniak, a oficjalnymi organizatorami Milanowskie Centrum Kultury, Zespół Szkół nr 1 w Milanówku i Stowarzyszenie Stospotkań.
 
Celem Festiwalu jest promowanie teatru jako dynamicznego narzędzia kształtującego wychowanie dzieci, pobudzenie aktywności artystycznej dzieci i prezentacja dorobku amatorskich teatrów
dziecięcych, inspirowanie opiekunów i nauczycieli do poszukiwania nowych form pracy ze swoim zespołem poprzez warsztaty i wymianę doświadczeń oraz wspieranie aktywności społecznej i zaangażowania uczniów w zakresie tworzenia dużych imprez kulturalnych. Zapraszamy okoliczne szkoły podstawowe, gimnazja, ośrodki kultury, organizacje i grupy nieformalne do uczestnictwa w projekcie. Przybyłe zespoły opieką i przewodnictwem obejmą uczniowie Liceum.
Niechaj inspiracją do działania będzie motto zaczerpnięte z twórczości Korczaka:
„Nie ma dzieci - są ludzie;
ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia,
innych popędach, innej grze uczuć.”
 
Nie narzucamy tematyki prezentacji, aby nie ograniczać inicjatywy dzieci i opiekunów grup.
Zakładamy, że każda z przybyłych grup w swoim spektaklu może pokazać coś oryginalnego i godnego  docenienia, trudnym zadaniem jury będzie wyłapanie tych „smaczków” w prezentowanych
przedstawieniach i nagrodzenie ich.
Pierwsze warsztaty ruszają już 17 marca. Zapraszamy nauczycieli prowadzących teatry szkolne, początkujących instruktorów teatralnych oraz wszystkich zainteresowanych na warsztaty teatralne zatytułowane „Którędy do sceny?”.
Prowadzący w sposób praktyczny postarają się przekazać wiedzę, która urozmaici proces powstawania spektakli dziecięcych i przyczyni się do tego, by przedstawienia były efektowne, czerpały inspirację z różnych dziedzin sztuki, budziły zainteresowanie i żeby dobrze bawili się zarówno twórcy jak i widzowie.
 
W programie:
1. Scenariusz – czyli jak ciekawie zagrać przysłowiową książkę telefoniczną - metody pracy z tekstem i nad tekstem.
2. Ruch sceniczny i plastyka ciała jako ważny element przedstawienia - ruch na scenie, ekspresja , czystość gestu, mimika twarzy, kontakt wzrokowy.
3. Jak z kija zrobić statek kosmiczny, czyli symbol i minimalizm w scenografii.
 
Prezentacje zgłoszonych grup teatralnych odbędą się 21 i 22 kwietnia 2018 roku.
Pierwszego dnia planowane są prezentacje zespołów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjum, drugiego dnia z poziomu edukacji wczesnoszkolnej.
W planach: warsztaty i zabawy teatralne dla uczniów i opiekunów, wspierające i rozwijające umiejętności aktorskie, prowadzone przez doświadczonych w tego typu działaniach aktorów i instruktorów oraz profesjonalny spektakl na zakończenie Festiwalu.
Pierwszego dnia planowana jest też wieczorynka z nocowaniem w Liceum, dla chętnych grup starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z niespodziankami przygotowanymi przez uczniów szkoły.

REGULAMIN zgłoszenie