Minigranty MCK - edycja internetowa
01.04.2020

 

Z oczywistych względów przenosimy nasz konkurs do internetu ;) Zapraszamy serdecznie mieszkańców Milanówka do udziału w konkursie "Minigranty MCK - edycja internetowa".

Jeśli masz pomysł i chcesz zrealizować na przykład cykl warsztatów internetowych, internetową wystawę prac, zaprezentować swoją pracownię artystycznej lub nakręcić film - zgłoś się! Do wygrania do 1000 zł netto.

Do konkursu można zgłaszać projekty związane z:
a) upowszechnianiem kultury przez przygotowanie i realizację wydarzeń artystycznych relacjonowanych w sieci internetowej;
b) wirtualną wystawą autorską / prezentacją warsztatu artystycznego;
c) E-edukacją kulturalną i artystyczną;
d) promowaniem wartości, historii i tradycji w projektach internetowych;
e) przygotowaniem i realizacją aktywności sportowych za pomocą internetu;
f) a także inne pomysły wchodzące w zakres kultury, edukacji i sportu z wykorzystaniem internetu.

Celem konkursu jest aktywizacja kulturowa, sportowa i edukacyjna społeczności lokalnej i ponadlokalnej oraz nawiązanie współpracy między uczestnikami a Milanowskim Centrum Kultury, a także promowanie lokalnych artystów, animatorów kultury i działaczy społecznych.

Zaproponowany film musi trwać minimum 25 minut, a także będzie musiał zawierać logo "WEB-skiej kultury". Zrealizowany materiał filmowy zwycięzca konkursu upublicznia u siebie na profilu facebookowym lub kanale YouTube, a Milanowskie Centrum Kultury go udostępnia.

Wniosek konkursowy przesyła osoba pełnoletnia na adres e-mail: j.szamota@mckmilanowek.pl najpóźniej do 24 kwietnia 2020.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie edycja-2020-edycja-internetowa-726x1024.jpg