Ekofestyn z Mozaiką w Milanówku
02.08.2020

Zapraszamy na e k o f e s t y n! Wspólnie będziemy uczyć się, jak dbać o
środowisko naturalne – miejsca, w których żyjemy i przyrodę, która nas
otacza. Poprzez konkursy sprawnościowe, zabawy integracyjne i edukujące
animacje zachęcimy dzieci oraz rodziców do podejmowania ekologicznych
aktywności.

Widzimy się w najbliższą niedzielę (2.08.2020) w Letniej Strefie (teren kąpieliska miejskiego) przy ul. Sportowej 70B w Milanówku.