Budżet Obywatelski 2020
04.10.2019

Budżet Obywatelski, zwany także partycypacyjnym, to wydzielona część budżetu miasta, o której przeznaczeniu współdecydują sami mieszkańcy miasta. Mieszkańcy mogą zgłosić propozycje ważnych inwestycji w mieście, a następnie w powszechnym głosowaniu sami dokonują ostatecznego wyboru projektów do realizacji.

 

Środki zaplanowane na budżet obywatelskiego można przeznaczyć na zadania, które leżą w kompetencji gminy. Dlatego projekty mogą dotyczyć zarówno budowy dróg, jak i polityki społecznej, edukacji, ochrony środowiska, kultury, sportu czy bezpieczeństwa.

 

Ważne terminy:

 

  1. od 4 do 18 października 2019 r. » zgłoszenia projektów
  2. do 25 października 2019 r. » weryfikacja i ocena projektów
  3. od 31 października 2019 r. do 8 listopada 2019 r. » głosowanie
  4. do 14 llistopada 2019 r. » ogłoszenie listy projektów

 

Formularz zgłoszeniowy projektu do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Milanówka dostępny jest na stronie w zakładce Strefa Mieszkańca → Milanówek Miasto Mieszkańców → Budżet Obywatelski.