Wille Milanowskie

Większość obszaru przedwojennego Milanówka wpisana jest do krajowego rejestru zabytków jako „zespół urbanistyczno-krajobrazowy” – liczy on około 400 willi i budynków o wartościach historycznych. Szlak „Wille Milanowskie” prowadzi wzdłuż najciekawszych wybranych 31 obiektów zabytkowej architektury willowej i jest częścią większego projektu „Milanówek w jeden dzień”. Wille prezentują różnorodne style architektoniczne oraz materiały, z których je zbudowano. Zostały wybudowane w okresie pierwszego 30-lecia XX w. Przed każdym budynkiem umieszczona jest tablica z krótkim opisem historii danej willi oraz jej architektury. Na każdej tablicy umieszczono mapkę lokalizującą budynek, z zaznaczeniem drogi w kierunku następnej willi na szlaku.
     Szlak „Wille Milanowskie” obejmuje też mapę szlaku oraz przewodnik w postaci kart. Można je otrzymać w Centrum Informacji Turystycznej, ul. Piłsudskiego 30 (Galeria „Matulka”) oraz w Urzędzie Miasta.

Zapraszamy Państwa na spacer po pięknym Milanówku!