Tor do gry w bule oraz siłownia zewnętrzna

ul. Sportowa 70B, tel. tel. 22 758 32 34.