Ptaki Milanówka

Słowem wstępu….

Projekt „Kierunek Przyroda Milanówka” – part.1 – „Ptaki” powstał z potrzeby udokumentowania wielkiego bogactwa i wyjątkowości awifauny miasta Milanówka i okolic. Najodpowiedniejszym miejscem do zebrania  i upublicznienia wszystkich informacji wydała się pomysłodawcom turystyczno-informacyjna strona internetowa miasta Milanówka i jej zakładka „Przyroda i ekologia”.

Awifauna milanowska obejmuje gatunki ptaków, które gniazdują w mieście, zimują w nim, lub obserwuje się je tylko przelotnie. Występują tu również ptasie „rarytasy”, bardzo rzadkie, wymagające szczególnych metod ochrony, takie jak derkacz i wąsatka. Gatunki ptaków do dokumentacji zdjęciowej zostały wybrane na podstawie inwentaryzacji sporządzonej przez SGGW, zmodyfikowanej, uzupełnionej i udostępnionej przez Panią Iwonę Rychter oraz zweryfikowanej o aktualne dane przez ornitologów.

Dokumentacja zdjęciowa powstała dzięki uprzejmości Pana Piotra Sęczka, Pani Elżbiety Madej, Pani Iwony Rychter, Pana Jacka Wierzejskiego, Pana Tomasza Kotermanowicza, Pana Marcina Chmieleckiego, Pani Ewy Januszewskiej, Pani Honoraty Bilińskiej i Pana Adama Tarłowskiego, Pana Wojciecha Domagały, Pana Wojciecha Kopacewicza, Pani Jolanty Sobieszczuk, Pani Izabeli Uziak, Pani Simone Verkuyten i Pani Katarzyny Borkowskiej.

Projekt ten jako projekt konkursowy Stowarzyszenia Razem dla Milanówka został dofinansowany z budżetu Miasta.

Pomysłodawca – Katarzyna Borkowska wraz ze Stowarzyszeniem „Razem dla Milanówka”