Proekologiczny Milanówek

Proekologiczny Milanówek

 • Na powierzchni 1352 ha, jaką zajmuje miasto, jest aż 267 pomników przyrody, a wśród nich są 3 głazy narzutowe, 1 zegar słoneczny, stanowiący kolekcję 13 sztuk głazów narzutowych. 

 •   W Milanówku są cztery zabytkowe aleje drzew:
 1.  Aleja lipowa (29 drzew) w ul. Kościelnej,
 2. Aleja kasztanowa (14 drzew) w ul. Rososzańskiej, 
 3. Aleja klonowa (36 drzew) w ul. Krasińskiego, 
 4. Aleja dębów włoskich (9 drzew) ul. Krakowska 24 (na prywatnej działce)
 • Na ul. Na Skraju mamy Użytek Ekologiczny „Łęgi na Skraju”, w który nie wolno w żaden sposób ingerować, tzn. nie wolno niczego tam budować. 
 • Od 2007 r. w naszym mieście obowiązuje program ochrony jerzyka i innych ptaków chronionych związanych z budynkami. 
 • Segregujemy śmieci już od 1993 r.
 • Nasza woda w kranie ma bardzo dobrą jakość.
 • Cenimy sobie milanowski targ, na którym lokalni producenci codziennie sprzedają swoje wyroby.
 • Stawiamy na rozwój drobnych lokalnych przedsiębiorców.
 • Mamy Eko Patrol Straży Miejskiej, który jest pierwszym miejscem poszukiwania zaginionych zwierząt. Eko Patrol prowadzi też w szkołach warsztaty dla dzieci na temat właściwego traktowania zwierząt. 
 •  Nasza Straż Miejska patroluje miasto na rowerach. Generalnie propagujemy rowerowy styl życia. 

Zobacz również:

Uchwała nr 46/VI/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: wprowadzenia programu ochrony jerzyka i innych ptaków chronionych związanych z budynkami wielorodzinnymi w Milanówku.