Lidzbark Warmiński

Lidzbark Warmiński to prawie 17-tysięczne miasto w województwie warmińsko-mazurskim. Porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Milanówkiem a gminą miejską Lidzbark Warmiński zostało zawarte 25 października 2001 r. Jego głównym założeniem jest współpraca w zakresie kulturalnym, oświatowym, ochrony środowiska naturalnego poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć, spotkań, wystaw i wymianę doświadczeń oraz popieranie wszelkich inicjatyw umożliwiających wzajemne poznanie historii, kultury, tradycji i osiągnięć obu miast.