Inne instytucje publiczne

Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej

ul. Stefana Okrzei 1

tel. 22 724 76 05