Galeria Matulka

Willa Matulka

     Galeria „Matulka” mała przestrzeń dla dużej Sztuki.
Pierwsza w Milanówku Miejska Galeria Sztuki „Matulka” powstała w 2012 r., jako odpowiedź na potrzeby lokalnego środowiska artystycznego. Jej celem jest przede wszystkim integracja mieszkających w Milanówku artystów plastyków oraz ekspozycja i promocja ich działań twórczych. Mimo że ma ona lokalny charakter, do współpracy zapraszani są także twórcy spoza Milanówka. Miejska Galeria „Matulka” znajduje się w miejscu historycznie ważnym dla sztuki. W sierpniu 1945 r. w willi „Matulka” otwarto pierwszą wystawę reaktywowanego po wojnie Związku Polskich Artystów Plastyków, w której wzięli udział najwybitniejsi polscy artyści, m.in. Jan Cybis i Jan Szczepkowski. Ten fakt zdecydowanie wpłynął na obecny charakter galerii. Skromna lokalowo Matulka w swojej niespełna trzyletniej działalności zaprezentowała twórczość wielu ciekawych artystów i stała się miejscem interesujących wydarzeń kulturalnych. Wystawy odbywają się cyklicznie i cieszą się dużym zainteresowaniem oraz frekwencją.

Ciekawą informacją jest, że Galeria „Matulka”  mieści się w wilii o tej samej nazwie. 

Zobacz również: 

http://mckmilanowek.pl/galeria-matulka