Galeria ars -longa

     Galeria Ars Longa powstała w 1991 r. jako społeczna działalność Grażyny i Roberta Śniadewiczów. Jej zadaniem było ożywienie życia kulturalnego w Milanówku po transformacji w kraju, a także kontynuowanie chlubnych tradycji kulturotwórczych Milanówka. Popularność tego  przedsięwzięcia przerosła możliwości lokalowe pierwszej siedziby, jaką była Osada Rozrywka przy ul. Kościelnej 3, ufundowana przed wojną przez Milanowskie Towarzystwo Letnicze. I tak w 1994 r. galeria została przeniesiona do budynku przy
ul. Kościelnej 5A, stając się tym samym jedną z największych prywatnych galerii w Polsce.

     Najważniejszym wydarzeniem w historii Galerii Ars Longa była wystawa „50 lat później w Milanówku...", którą zorganizowano w 1995r. w celu upamiętnienia pierwszej powojennej wystawy Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Warszawskiego, która miała miejsce w Milanówku w 1945r.
Wystawa ta odniosła ogromny sukces, a zaufanie, jakimi artyści obdarzyli galerię, pozwoliło Grażynie
i Robertowi Śniadewiczom na promowanie „wielkiej sztuki w małej ojczyźnie" 

     Na wyjątkowy klimat Galeri Ars Longa ma wpływ prezentowanie sztuki współczesnej w towarzystwie zabytkowych mebli. Bowiem oprócz galerii, która jest działalnością społeczną, jej właściciele prowadzą Pracownię Konserwacji Dzieł Sztuki, w której wykonują konserwację obiektów muzealnych oraz klientów prywatnych.
     Te dwie pasje Grażyny i Roberta Śniadewiczów sprawiają, że goście galerii mogą się przekonać, jak sztuka dawna współgra
ze sztuką współczesną. 

 Zobacz również:

http://www.galeriaarslonga.pl