Fumone

Fumone to niewielkie miasteczko we Włoszech, położone około 70 km na południowy wschód od Rzymu. Miejscowość zamieszkuje niewiele ponad 2 tys. mieszkańców. Porozumienie o współpracy pomiędzy Milanówkiem a Fumone zostało podpisane 22 maja 2003 r. Współpraca zakłada promowanie inicjatyw gospodarczych oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i obywatelami obu krajów; udzielenie poparcia każdej inicjatywie zmierzającej do realizacji spotkań grup obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany młodzieżowej; promocję projektów dotyczących współpracy lokalnych środowisk (wspólnot obu gmin) ukierunkowanych na rozwój społeczny i ekonomiczny.