18. Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej z plebanią

Wzniesiony w latach 1910–1912 według projektu Tadeusza Okunia. Fasada ma charakter neoromański, w elewacjach bocznych są elementy neogotyckie – przypory i smukłe łukowe okna. W ołtarzu głównym widnieje Chrystus Ukrzyżowany z 1978 r., dzieło Dymitra Petrowa, bułgarskiego artysty rzeźbiarza. W ołtarzu bocznym jest obraz Madonny z Dzieciątkiem pędzla Wojciecha Gersona. W oknach prezbiterium można podziwiać piękne witraże z postaciami aniołów adorujących według projektu Antoniego Dzierzbickiego. We wrześniu 1939 r. na plebanii znajdował się szpital polowy, który istniał do kapitulacji Warszawy. Po wybuchu Powstania Warszawskiego swoje siedziby przeniosły tu Kuria Metropolitalna Warszawska i Sąd Arcybiskupi (do 1945 r.). Od września 1944 r. do października 1945 r. przechowywano tu urnę z sercem Fryderyka Chopina wywiezioną w czasie Powstania z płonącej stolicy